Konaklı Mah. Sahil Sok. No:3-T Alanya / Türkiye +90 242 565 13 71

POLİTİKALARIMIZ

QUATTRO Hotels olarak; Doğamızı korumak, kültürümüzü yaşatmak, çevre bilincinin artmasına katkı sağlamak, Farkındalığın artması için sosyal projelere imza atmak, üreticilerimiz ile yerel firmaları desteklemek ve yeşilin vurgulandığı bir çevre bilinci ile kalitesini koruyarak sürdürülebilir turizmi arttırmayı hedefliyoruz.

Misafir Memnuniyeti – Misafir Güvenliği – Misafir Odaklılık

Misafirlerimiz var olma sebebimizdir. Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir şikâyetlerini takip etmek, şikâyetleri çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmek öncelikli değerlerimizdir.

Sürdürülebilir Yönetim Sistemi Politikası

Quattro Hotels olarak gelecek nesillerimize yaşanabilir bir dünya bırakmak için çaba sarf ediyoruz. Sosyal, çevresel, kültürel ve ekonomik anlamda sorumluluklarımız var biliyoruz; Quattro Hotels olarak değişmez ilkelerimiz; daima misafir memnuniyeti, süreklilik, sürdürülebilirlik, çevre kalitemizden ödün vermemektir. Bu ilkelerle yoluna devam eden tesisimiz sizlere çok daha iyi hizmet vermeyi ve daha çok sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi ile yoluna devam etmeyi, çevreyi koruma ve çevreye olan etkileri minimuma indirmek amaçlanmaktadır.

Sürdürülebilir Satınalma Politikası

Satınalma Uygulamaları Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizin ve hammaddelerimizin %95’i yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satınalma yaparız. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda rekabet eden Otellerimiz, her zaman lider olabilmek için gereken kararlığı göstermekte, sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır.

Çevre Politikası

Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğini önlenmek ve doğayı korumak, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşümü sağlamak veya zararsız hale getirmek ana hedeflerimizdendir. Enerji Tasarrufu; Ouattro Hotels, enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirmeyi esas edinmiştir.

İnsan Hakları Politikası

İnsan haklarına saygı duymak, bu hakları desteklemek ve ihlallerinin olmaması için sorumluluk almak. Aile içi şiddet de dahil olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşı farkındalığı arttırmak hedefindeyiz. Tesisimiz mevcut personel ile uzun süreli çalışmayı hedefler. Bilgi, görgü ve becerilerinin arttırılması ile ilgili eğitim programları uygular. Personellerimiz ( din,dil,ırk ve cinsiyet ) ayrımı yapılmaksızın eşit haklara ve çalışma koşullarına sahiptirler. Tesis bünyesinde engelli personel istihdam edilmesine önem verilir. Tesisimiz içerisinde farklı konaklama alanlarında bulunan misafirlerimiz ile diğer misafirlerimiz arasında farklı şekilde muamele görmemektedir. Tüm misafirlerimize eşit ve adil şekilde hizmet edilmektedir.


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI
 Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir dünya bırakmak için çaba sarfediyoruz.
Sosyal, çevresel, kültürel ve ekonomik anlamda sorumluluklarımız var biliyoruz;
 
SOSYAL
İnsan Hakları
 • İnsan haklarına saygı duymak, bu hakları desteklemek ve ihlallerinin olmaması için sorumluluk almak.
 • Aile içi şiddet de dahil olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşı farkındalığı arttırmak
 
İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş sağlığı ve güvenliğine birinci derecede önem vermek
 
Ürün ve Hizmet Yaşam Döngüsü Boyunca Müşteri Sağlığı Ve Emniyeti
 • Ürün ve hizmet yaşam döngüsü boyunca müşteri sağlığı ve emniyetine önem ve öncelik vermek
 • Ürün ve hizmetlerimizin sağlık, güvenlik ve çevresel etkilerine ilişkin bilgileri müşterilerimizle şeffaf ve sistematik bir şekilde paylaşmak
 
Yolsuzluk ve Rüşvet  Karşıtlığı
 • Yolsuzluk ve rüşvet karşıtlığını temel sorumluluğumuz olarak kabul etmek
 • Süreçlerimizi usulsüzlük ve rüşvet karşıtlığını gözetecek şekilde gözden geçirmek
 
Yasal Düzenlemelerin Ötesinde İş Yapış Şekli
 • Yasal düzenlemelere tam uyumun ötesinde bir iş yapış biçimini benimsemek
 • Kurumsal yönetimde şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini kabul etmek 
 
Bilgi  Güvenliği
 • Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini koruma altına almak ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği konusunda farkındalığını arttırmak
 
Çalışan Hakları
 • İş Etiği Kuralları (SA-ETIK) değer ve çalışma prensiplerini benimsemek
 • Fırsat eşitliğinin toplumsal sürdürülebilirliğin temellerinden biri olduğu kabul etmek
 • Kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamak ve kadın istihdamını artırmak
 • Zorla ve zorunlu işçilik ve çocuk işçiliğin kaldırılmasını desteklemek
 • Çalışanlarımızın anayasal ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklı örgütlenme, sendikalaşma ve toplu sözleşme gibi tüm temel haklarını tanımak ve bu haklara saygı duymak
 • İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılık olmamasını sağlamak
 • İş ve özel hayat dengesini sağlama konusunda çalışanlarımıza karşı sorumlu bir tutum sergilemek
 
Gelişim Yolculuğu
 • Tercih edilen işyeri olmak
 • Kurumsal ve bireysel performans değerlendirme sürecimizi, strateji ve hedeflerimizin tüm organizasyona ve çalışanlarımıza yayılımı ile uygulamak
 • Kurumsal gelişim yaklaşımlarımızı en iyi uygulama örnekleri haline getirerek katılımcı  bir çalışma ortamı oluşturmak
 
Paydaşlarla ve Toplumla İlişkiler
 • Tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımızla şeffaf, katılımcı ve karşılıklı güvene dayalı bir biçimde iletişim kurmak
 • Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi paydaşlarımızla birlikte proaktif bir şekilde yönetmek
 • Paydaş beklentileri iş yapış şeklimize, kültür ve değerlerimize yansımış “sosyal sorumluluk bilinciyle yönetim” anlayışını temel almak
 • Topluma katkımızı sosyal sorumluluk stratejilerimiz doğrultusunda şekillendirmek ve çeşitlendirmek
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımını desteklemek ve yaymak
 
ÇEVRESEL
Doğal Kaynakların Etkili Kullanımı ve Daha Az Atık
 • Doğal kaynakların etkin kullanımı için iş yapış şekillerimizi  geliştirmek
 • Su kullanımını azaltmak