ALANYA : /

0 242 5651371

Çevre Politikamız

Turizm sektöründe yabancı misafirlerin dinlenme ve eğlence amaçlı konaklama ihtiyaçlarına hizmet eden Quattro Family Club Dem Hotel yönetimi olarak;

Turizm sektöründeki müşteri hizmet ve personel yönetim tecrübelerimizin, önümüzdeki yıllara uygun müşteri arzu ve isteklerine göre ve Küreselleşme ile gelişen çağın gerekliliklerine uyan yönetim kalitesi ve standartlarını sağlamak,

İşletmede sevgi, saygı ve huzur ortamı yaratarak, çalışanların motivasyonunu arttırıp, “takım ruhu”  içinde çalışmaları sürdürmek

Kalite anlayışı, çevreye verilen önemin arttırılması, hijyen ve gıda güvenliği konusunda sürekli eğitim verilerek çalışanlarımızın gelişimlerini sağlamak,

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve şartlara uygun; çevre ve gıda güvenliği risklerini önleyici yaklaşım ile gereken hassasiyeti göstererek hizmet vermek,

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kaynakların israf edilmemesi, gelecek nesiller, insanlık ve sürdürülebilir turizm hareketi için daha sağlıklı ve güvenli bir çevreyi sağlamak yönünde çalışmak,

Kaliteyi ölçülebilir hale getirmek, sonuçlar arasında bağlantı kurup, verilen hizmetlerle ilgili sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlanmak için hedefler belirleyip çalışanlarımız yönetimin birlikteliğini sağlamaktır.